Гурток «Авіа моделювання»

Керівник гуртка – Голубков Олексій Юрійович

моб. (097) 384-58-45

Закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки й автоматизованих систем»

ДРУЗІ! НЕБО КЛИЧЕ!!

ЧЕКАЄМО НА РОМАНТИКІВ ТА ВИНАХІДНИКІВ

віком від 12 до 18 років

Авіа моделювання – один з поширених видів технічної творчості, який допомагає формуванню і розвитку творчих здібностей та сприяє входженню у світ авіації, космонавтики та безпілотних дронів.

Навчальна програма гуртка спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання різноманітних літальних об’єктів. На заняттях ви зможете ознайомитися з прийомами проектування та виготовлення різних класів авіамоделей за кресленнями та власними конструкціями, навчитеся їх регулюванню та запуску; оволодієте основами авіаційних наук і технологій. Навчаючись у гуртку, вихованці набувають досвіду власної творчої діяльності з науково-технічної творчості, розв’язанню творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; самостійному виготовленню технічних об’єктів; розвивають конструкторські, винахідницькі, дослідницькі, творчі здібності, системне, просторове і логічне мислення, уяву.