Гурток інформатики та обчислювальної техніки

Керівник гуртка Хебіна Ірина Костянтинівна,
математик-програміст, Відмінник освіти України.
м. (097)581-29-21

Діяльність  гуртка інформатики спрямована на засвоєння базових принципів взаємодії користувача та комп’ютера, на формування мовної культури, технічної термінології та умінню її використання під час роботи, вирішенню творчих самостійних завдань.

Навчальна програма гуртка інформатики розрахована на  вихованців віком 7 – 12 років.

Метою навчальної програми є формування у вихованців основних знань, умінь і навичок з інформатики, формування їх особистостей у процесі підготовки майбутніх майстрів інформаційних комунікаційних технологій.

На початковому рівні відбувається первинне знайомство з комп’ютером, формуються елементи інформаційної культури, здійснюється розвиток логічного мислення й алгоритмічного підходу до рішення задач. На заняттях інформатики вихованці вивчають основні прийоми роботи на комп’ютері, вирішують логічні задачі і головоломки, що сприяє розвитку їх інтелекту. Отримані знання закріплюються через виконання вправ в ігровій формі, проектної діяльності, із прийняття особистих і групових рішень, виконання інтерактивних вправ.

Мета основного рівня – оволодіння навичками застосування інформаційних технологій, формування алгоритмічного мислення і інформаційної культури, що досягається через опанування вихованцями необхідного обсягу теоретичного матеріалу та оволодіння сучасними  графічно-інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами.

У процесі навчання діти отримують не тільки  теоретичну базу знань в області інформатики та обчислювальної техніки, але й певні навички роботи з ПК, що надає результатам навчання чітко вираженого практичного значення щодо застосування отриманих знань, умінь і навичок до рішення завдань, що виникають у повсякденній роботі.