МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

Школа педагогічної майстерності

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності ШПМ є вивчення та впровадження інноваційних технологій, що вносять якісні зміни у зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання і виховання.

 

 

Методичні обʼєднання педагогів Палац

На базі Палацу діють 5 методичних об’єднань керівників гуртків, діяльність яких розглядається як частина системи неперервної освіти педагогів. На засіданнях методичних об’єднань створюються умови для самореалізації та самооцінки педагога, переосмислення його діяльності.

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків гуманітарного напряму

 

Методичне об’єднання керівників гуртків технічно-спортивного, соціально-реабілітаційного та оздоровчого напрямів

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму
(образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва)

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму сценічного спрямування (хореографічного, циркового, театрального, вокального мистецтва)

 

 

З вересня 2015 року розпочне свою діяльність ще одне методичне обєднання – методичне обєднання акомпаніаторів.

Школа молодого педагога

Мета роботи – створення умов для самоосвіти, вивчення та впровадження інноваційних технологій, моделювання оновленого програмного забезпечення, відпрацювання практичних навичок з аналізу, самоаналізу заняття, розширення педагогічного та загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури, що сприяє адаптації та професійному становленню молодого фахівця.

Робота творчої групи з питань впровадження ідей гуманної педагогіки в навчально-виховний процес Палацу

 

Учасники творчої групи активно та творчо впроваджують ідеї гуманної педагогіки в навчально-виховний процес на заняттях своїх гуртків і активно пропагують свій напрацьований досвід у Палаці, місті, області та Україні.