Методичні заходи

Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності методичної служби – впровадження персоніфікованого підходу до підвищення рівня професійної компетентності педагогів закладу.

Проект методичних навчань педагогів закладу

«МЕТОДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН»

Факультет «Нових інформаційних технологій навчання»

Забезпечує формування теоретичних знань та практичних вмінь, навичок роботи з персональним комп’ютером і різноманітними прикладними програмами, які необхідні для ефективного застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі, науковій і професійній діяльності, подальше набуття необхідних знань з актуальних проблем інформаційних світових технологій та систем, сучасних тенденцій розвитку програмного забезпечення

(керівник Мамулькіна О.Г.);

 

 

Факультет «Реконструкції комунікативного освітнього середовища»

Забезпечує підвищення рівня комунікативної компетентності у педагогів, усвідомлення і зняття внутрішніх бар’єрів і затискачів, що заважають ефективній комунікації, пізнання своїх можливостей і обмежень у взаємодії з вихованцями та іншими людьми

(керівник Курницька Л.Т.);

 

 

 

 

Факультет «Конструювання освітнього процесу в гуртках закладу»

Сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу у гуртках, оволодінню технологією розробки індивідуальної системи роботи педагога, моделюванню та конструюванню власної творчо продуктивної діяльності

(керівник Панова Л.Г.);

 

 

 

 

 

Факультет «Моделювання творчого саморозвитку та проектування соціального розвивального простору»

Забезпечує набуття теоретичного та практичного досвіду з проектної діяльності, мобілізацію внутрішнього потенціалу, розвиток необхідних професійних здібностей і навичок, засвоєння передових стратегій, технологій для отримання найвищого професійно значущого результату

(керівник Свірідова О.П.).

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ

На базі закладу діють 5 методичних об’єднань керівників гуртків, діяльність яких розглядається як частина системи неперервної освіти педагогів. На засіданнях методичних об’єднань створюються умови для самореалізації та самооцінки педагога, переосмислення його діяльності.

 

 

Методичне об’єднання акомпаніаторів

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків гуманітарного та соцільно-реабілітаційного напрямів

 

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму (вокального, хореографічного, циркового, театрального, сценічного мистецтва)

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму (образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва)

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНЯ

    Протягом 2018-2019 навчального року проводилися майстер-класи досвідчених педагогів, керівників гуртків-методистів, що активно й творчо використовують методи та прийоми інтерактивного навчання за принципами зворотного зв’язку, довіри у спілкуванні, активності та рівності поглядів для педагогів закладу.