Програмне забезпечення палацу

Програмне забезпечення ПНЗ «МПДЮТ»

на 2021-2022 навчальний рік

Навчальні програми за напрямом діяльності Загальна кількість Тип навчальної програми Програми за рівнями навчання
типові адаптовані початковий основний вищий багаторівневі
1. Художньо-естетичний 17 3 14 2 2 15
2. Гуманітарний 6 6 5 2 1
3. Науково-технічний 9 1 8 2 7 6
4. Оздоровчий 1 1 1 1
5. Соціально-реабілітаційний 2 1 1 2 1
6. Фізкультурно-спортивний 2 2 2
7. Дослідно-експериментальний 1 1 1
Разом 38 5 33 7 14 11 17

Програмне забезпечення складається з 38 навчальних програм, серед них: 5 типових навчальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; 33 навчальні програми є адаптованими, які розроблені відповідно до вимог МОН України, з урахуванням компетентнісного підходу до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, мають рецензії фахівців високого рівня, пройшли експертну оцінку науково-методичної ради НМЦ департаменту освіти і науки ЗМР, науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР та затвердженні наказом департаменту освіти і науки ЗМР. Протягом навчального року 3 нові навчальні програми гуртків «LEGO конструювання» (укладач Гончарова А.І.), «Графічний дизайн» (укладач Соболь І.В.) та гуртка дизайну (укладач Цаприка Н.Ю.) поповнили банк адаптованих навчальних програм закладу.

За структурою побудови навчального матеріалу: 

комплексних навчальних програм – 8 (навчальна програма школи розвитку дитини «Перші кроки», навчальна програма школи «Барвінок», навчальна програма хореографічної студії «Весняночка», навчальна програма хору вокально-хореографічної студії «Чайка», навчальна програма школи народного танцю вокально-хореографічної студії «Чайка», навчальна програма студії образотворчого мистецтва, навчальна програма гуртка «Театр моди, успіху і таланту», навчальна програма гуртка акробатичного рок-н-ролу);

модульних навчальних програм – 2 (навчальна програма студії образотворчого мистецтва, навчальна програма гуртка кулінарного мистецтва);

блочних навчальних програм1 (навчальна програма гуртка «Фітнес»);

корекційної – розвивальних навчальних програм – 2 (навчальна програма гуртка з арт-терапії школи «Барвінок, навчальна програма гуртка з мовленнєвого розвитку і логоритміки «Логостімулон»).

28 навчальних програм мають повний курс профільного та допрофесійного навчання (включення вищого рівня), який передбачає створення умов для отримання вихованцями рівня знань відповідно до стандарту законодавчо визначених кваліфікаційних вимог набуття професії.

Програмне забезпечення у закладі відповідає сучасним вимогам до освітнього процесу, культурним, етнічним, історичним традиціям країни і Запорізького регіону, віковим особливостям вихованців, враховує нахили, інтереси та рівень підготовленості вихованців, специфіку кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення закладу позашкільної освіти.