Англійська мова

Керівник  Романенко Анна Едуардівна,

вчитель англійської  та французької мови та літератури, спеціаліст.

 м.( 050)611-20-94

Діяльність гуртків англійської та французької мови спрямована на активний розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання та письма.  Навчальна програма передбачає 5 років навчання та розрахована на дітей віком 8 – 14 років. Протягом навчання вихованці опановують елементарну діалогічну та  монологічну мову; вивчають основи граматики і практично відпрацьовують вживання цих правил в усній розмовній мові; вчяться

правильної вимови англійських звуків і правильної інтонації вислову, удосконалюють шкільну програму. Тривалість занять: 2 години, два рази на тиждень.

Діяльність гуртка французької мови спрямована на активний розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання та письма. Тривалість заняття: 2 години, двічі на тиждень.

Процес практичного оволодіння французькою мовою організовується в такий спосіб, щоб сприяти формуванню у вихованців умінь і навичок говоріння, аудіювання, читання та письма, який відбувається паралельно та взаємопов’язано. Усі вправи й завдання мають комунікативне спрямування.