Гурток «Графічний дизайн»

Керівник гуртка  Соболь Ірина Валеріївна

Закінчила Запорізьку державну інженерну академію, факультет інформаційних та електронних технологій та факультет післядипломної освіти за напрямом «економіка підприємства»

моб.

Вихованці оволодівають знаннями про основні види комп’ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення, яке необхідне для створення графічних витворів, про растрову та векторну графіку, растрові графічні та векторні редактори, про принципи малювання художніх об’єктів. На практичних заняттях вихованці набувають умінь і навичок виконання різноманітних за жанрами робіт: поліграфічна продукція, фото редагування, веб-дизайну, навчаються створювати gif-анімацію, рекламну продукцію, колажі, вивчають предметне редагування та фотокорекцію. Програма розрахована на використання у навчальному процесі графічних редакторів, а саме: растрові – Gimp, Adobe Photoshop та Picassa; для створення анімації – Gimp; векторні – Adobe illustrator, Inkscape, Figma; для створення анімації – Easy GiF Animator, Adobe Image Ready.