Психологічна служба

Психологічна служба в закладі позашкільної освіти є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров’я вихованців і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

 

 

 

Практичний психолог 

Філоненко Олена Володимирівна

стаж роботи 9 років

спеціалізація – сімейна, дитяча психологія, психологія творчості 

«Арт – терапія».

Консультації для батьків «Порадьтесь з психологом».
Середа, Четвер 16.00-18.00

 

 

Психологічна служба в  ПНЗ «МПДЮТ» забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу, керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України, Етичним кодексом психолога.

Суть роботи практичного психолога у закладі позашкільної освіти полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. 

Телефон для консультацій

тел.(067) 937-11-77 

E-mail: philonenko.e@gmail.com

                                   

 

 

 

 

ПОРАДИ  ПСИХОЛОГА


         Батькам та вихованцям                               


Педагогам